Khát bờ~

home message index


TÌNH TÔI NHƯ NGÀN SÓNG MÃI LÊNH ĐÊNH KHÁT BỜ...
Posted Wed, Apr 16, 2014 at 5:28 with 56,950 notesreblog

nguyenrom said: Ở nhà =.,=

ở nhà gồi đi nhậu ha :v

Posted Wed, Apr 16, 2014 at 2:03 with 0 notesreblog

muốn đi xa. 

mai có nên đi nha treng không te?

Posted Wed, Apr 16, 2014 at 1:54 with 1 notereblog
Đường về…

Đường về…

Posted Wed, Apr 16, 2014 at 1:21 with 1 notereblog
Posted Wed, Apr 16, 2014 at 1:04 with 5 notesreblog

Mềnh (rên rỉ):

đau chưn quá :(

Bạn (quan tâm):

sao vậy? té hả? té xe hả?

Mềnh:

ừ, bị té. té ống cống

Bạn (trở mặt):

mày ngu

Mềnh:

mất dại

Bạn (lại quan tâm):

té ở đâu, ở quê hả, hay ở sg? mới dưới quê lên hả?

Mềnh:

không, té ở ĐL. mới đi chơi ĐL zìa.

Bạn (lại trở mặt):

con ch*. đáng đời mày.

Mềnh:

mất dại T____T

Bạn (lại nhỏ nhẹ):

ê đầu tháng 7 đi ĐL zới tao đi!

Mềnh:

....
Posted Wed, Apr 16, 2014 at 0:30 with 5 notesreblog
©